Wie zijn wij?

Elim: ‘zo willen wij kerk zijn...’

De Baptisten Gemeente ‘Elim’ wil een kerkelijke gemeente zijn, waarin iedereen zich welkom voelt. Welkom bij elkaar en welkom bij God. Met aandacht voor elkaar en open naar de wereld. Wij geloven niet in standaard antwoorden, wel in het serieus nemen van de geloofs- en levensvragen die er zijn. In het samen zoeken naar een spoor en een perspectief op basis van de Bijbelse boodschap.  Daarin staat het verhaal van God en de persoon van Jezus Christus centraal.

Wij willen een veelkleurige gemeente zijn, waarin ruimte is voor de verscheidenheid in de beleving van het geloof.

Wij willen betrokken zijn op wat er in de samenleving gebeurt, open voor nieuwe uitdagingen.

Onze kerkdiensten zijn laagdrempelig gericht op het je thuis voelen bij elkaar en bij God, met ruimte voor eigen inbreng, via interactieve momenten. Iedereen is welkom!

We heten ‘baptist’, omdat we vinden, dat geloven een kwestie is van het maken van een eigen keuze. Dat doe je bewust. Dopen beschouwen wij als het laten zien van die bewuste keuze, op de Bijbelse manier, helemaal onder water. Daar komt de naam ‘baptist’ vandaan.

Maar ook hierin willen wij als Elim niet dogmatisch zijn: er is ruimte voor mensen, die een andere geloofsroute hebben bewandeld en die gewetensbezwaar hebben om, in hun ogen, nog weer extra of opnieuw gedoopt te worden.

Wilt u meer weten over onze gemeente, neem dan contact op met het secretariaat secretariaat@elimdrachten.nl.

Elim: 'de boodschap van het glas-in-lood raam...'

In december 2012 heeft het gebouw van Elim een voorzettoren gekregen.
Daarmee wil Elim meer zichtbaar zijn als kerkgemeenschap in Drachten.

P1120301-002.JPG                  foto_kerkraam1-001.JPG
(voor meer foto's zie » voorzettoren)
Het mooie van de 'toren' is niet zozeer zijn omvang, alswel zijn uitstraling!
Een prachtig glas-in-lood raam, van binnenuit verlicht, laat zien waar Elim voor staat:
                                                     
'de veelkleurigheid van de regenboog, 
de duif met het takje groen, 
de inspiratie van het kruis en 
de betrokkenheid op de wereld...'

Informatie over beleid en organisatie

jaarverslag_2022_2023.pdf

STATUTEN__VAN_DE_BAPTISTEN_GEMEENTE_september_2018.pdf

Huishoudelijkreglement_maart_2011