Onze gegevens 


Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten

Telefoon:  06 48137803 (beheer/verhuur)
               06 44912841 (secr.)
E-mail: secretariaat@elimdrachten.nl


Gironummer

NL32 INGB 0003889241 | Baptisten Gemeente Elim Veenwouden 


Route

Het kerkgebouw staat in het centrum van Drachten aan
de zuidkant van de Kaden.