DATUM   TIJD  SPREKER/ACTIVITEIT                BIJZONDERHEDEN

6 december 2020                                              tweede advent

10.00 uur Ds. Bert Wijchers                                  viering Heilig Avondmaal

13 december 2020                                            derde advent
10.00 uur Dick de Jong

20 december 2020                                             vierde advent
10.00 uur Arie Liebe

25 december 2020                                              kerstviering
10.00 uur Ds. Bert Wijchers