Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven. Het zijn voorbereidende gedachten van Goede Vrijdag naar Pasen onder de titel: 'van onveschilligheid naar betekenisvol'  Zie Dialoog


De Uniebaptisten gemeente Elim
heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.


28 april 2024 

thema: 'mijn genade is u genoeg...?'

Hij schrijft:
"Eén van de moeilijkste woorden van het geloof is voor mij het woord 'genade'. 
Bij 'iemand om genade smeken', zie ik iemand die zielig is en iemand die de baas is. Ongelijkwaardigheid dus. Ik zie het zelfs als iets vernederends.
Je zelf vernederen om iets (gedaan) te krijgen van de ander.
Zo heeft het, wat mijn geloofsopvoeding betreft, ook zijn betekenis gekregen met betrekking tot de relatie mens en God.
Ongelijkwaardigheid: de mens is zondig en moet om genade smeken.
En als het goed is, vind je genade in de ogen van God, dankzij het werk van Jezus Christus. Je bent zelf als mens niets waard, en alleen als je jezelf vernedert, zal Hij je verhogen.
Ik heb het daar moeilijk mee, en zeker als ik aan de andere kant ervaren heb, dat ik er mag zijn, zoals ik ben met mijn mogelijkheden. Korom, dat ik wat te bieden heb en van betekenis ben.

Ik heb mij verdiept in de bijbelse betekenis van 'genade' en ben tot de overtuiging gekomen, dat dat begrip mij meer te zeggen heeft dan ik dacht. En dat de negatieve klank meer te maken heeft met wat de mens (lees ook: de kerk) ervan gemaakt heeft dan wat er bedoeld is in de Bijbel." 

Hartelijk welkom!

 

 

 

    

                    gedachten voor het jaar 2024

                  oog.jpg                           hart1.jpg

                         het oog              en het                hart 

Het oog zegt: ‘het is donker, ik zie in de verte een licht…!’
Het oor zegt: ‘ik hoor alle geluiden die er zijn, ik hoor echt geen licht’
De neus zegt: ‘ik ruik alle geuren, maar ik ruik geen licht’
Ze spreken over het dwaze oog,

dat dingen ziet die er niet zijn.
Het oog kijkt bedroefd een andere kant uit…  

Het hart zegt: ‘ik voel iets overstijgends, het is warm en dichtbij.
Misschien heeft dat wel met het licht te maken…!
 Ik noem het maar ‘liefde’.
De hand zegt: ‘hard en zacht kan ik voelen,
hoekig en rond kan ik betasten,
maar absoluut niet iets dat liefde heet.’
Het verstand zegt: ‘met alle algoritmes die er zijn,
of met wat voor A.I. ook,
er is niets van warme en nabije liefde te vinden in deze wereld.
Je kunt het wel bedenken, maar daarmee is het er nog niet!’
Ze beginnen over het dwaze hart,

dat spreekt van iets dat niet te grijpen of te begrijpen is.
Het hart zegt: ‘en toch voel ik het… diep van binnen…!
En… daarom ga ik er voor,
ook in 2024!’ 

(Vrij naar Kahlil Gibran)