Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

 Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven. Het gaat over wat je met Vrijheid zou kunnen doen, ondanks alle geweld. Zie Dialoog


De Uniebaptisten gemeente Elim
heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Zondag 12 maart 2023

De overdenking werd verzorgd door Ds. Piet Brongers

thema: ‘leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten...'

'We zitten midden in de lijdenstijd. 
Het woord wordt ‘lijden’ zo vaak gebruikt wordt in verband met alle ellende in de wereld. Dan is er vooral sprake van 'zinloos' lijden. Bestaat er dan ook zoiets als 'zinvol' lijden?
Wat heeft het lijden van Jezus voor betekenis  voor de wereld van vandaag en dus ook voor onszelf?'

 Zie: Videobestanden

Zondag 2 april 2023

thema: 'woorden doen ertoe...'

Hij schrijft:

"Vrijheid van meningsuiting is een hoog goed, maar betekent dat dan dat je perse alles moet kunnen zeggen?
Die vrijheid kan ook betekenen dat je ervoor kiest om bepaalde dingen niet te zeggen.
Woorden doen ertoe als het gaat om het uitdragen van een visie, als het gaat om het verwoorden naar een ander dat je iets op prijs stelt, blij bent met hem of haar of juist die ander wil duidelijk maken dat iets je pijn heeft gedaan.
Daarbij is nadenken over welke woorden je gebruikt en hoe je het zegt belangrijk.
Ook in het leven van Jezus hebben woorden een grote rol gespeeld.
De Bijbelgedeelten: Jacobus 3 en Spreuken 18: 20 en 21 zijn daarbij een leidraad."

U/jij bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen!

    

                    gedachten voor het jaar 2023                        

                  vijgeboom2.jpg

                         De ruïne en het boompje

                        De dingen zijn zoals ze zijn,
                        van wat ons overkomen is,
                        of als keuze en gedane zaken,
                        in het groot, maar ook in ‘t klein. 

                       Ze staan soms in de weg
                       van een open blik naar morgen
                       voor wat er op het pad
                       van het leven komen kan.  

                      Wat krijgt de aandacht in het nieuwe jaar? 
                      De brokken van het verleden,
                      of het boompje dat ondanks alles
                      zijn weg naar het leven gevonden heeft.  

                      Wat is geweest,
                      komt niet weer terug,
                      ook al blijf je het koesteren
                      als een verhaal,
                      dat niet af te krijgen is.  

                     Neem het verhaal
                     maar mee naar morgen
                     met aandacht
                     voor de weg
                     en het boompje…
                     in 2023