Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

NB. Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven: 'de keuze'.
Eigenlijk een analyse van hoe zijn (bewuste!) keuzes beïnvloed worden door het gevoel, dat hij op dat moment in zich heeft.
zie Dialoog

De Uniebaptisten gemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Actueel: de kerkdiensten zijn weer begonnen!

Na een periode van bijna 6 maanden geen 'live'-kerkdiensten gehouden te hebben, zijn we weer begonnen in ons kerkgebouw met onze diensten. Uiteraard met in achtneming van de regels: registratie bij de ingang, 1,5 meter afstand, en zachtjes zingen.
We verheugen ons er op elkaar dan in levende lijve, weliswaar voorzichtig, te ontmoeten en dat ook samen te vieren.

20 juni 2021

Thema: 'Verandering van inzicht nodig?'

Nog maar kort geleden vierden we twee diensten rondom Pinksteren (online) en de herstart van onze wekelijkse diensten ( in de kerk)
In alle drie de diensten stonden de vragen: wat zie je? en wat zie je nog meer? Hoe is je blik gericht?

De eerste blik, het eerste zien geeft wel een eerste indruk maar nog geen inzicht.
Voor inzicht moet je verder kijken.
Mensen oordelen vaak op hun eerste indruk, soms al binnen luttele seconden.
Daar speelt veel van hun onbewuste gevoel en gedachtengoed in mee.
Wil je echt inzicht krijgen dan is er meer nodig: kijken, luisteren, vragen, doorvragen, onderzoeken.
In de dienst zal blijken dat proberen inzicht te krijgen niet altijd goed lukt als onbewust gevoel en eigen gedachtengoed zo op de voorgrond treden dat er geen ruimte meer is om inzicht te zoeken. En dan? Hoe strookt dit met ons geloof en Gods Liefde??
Aan de hand van Handelingen 4 en Handelingen 9 probeer ik iets hierover duidelijk te maken.
Graag tot zondag!


 

 

 

   nieuwjaarsgedachte voor het jaar 2021

                         creation-of-adam-1512-detail_u-l-f8oi560.jpg                    
               ‘tussen deze twee handen speelt zich het leven af’

de hand van de uitdaging en de hand van de twijfel
de hand die wijst en de hand die terugtreedt
de hand van het vertrouwen en de hand van de angst
de hand van de uitnodiging en de hand van de afwijzing
de hand van ‘jij en wij’ en de hand van ‘en ikke dan?’
het verhaal van God en de werkelijkheid van de mens

en..
het is niet altijd duidelijk
waar de ene hand vandaan komt of de andere…

wel zijn het
handen die naar elkaar reiken
in het verlangen naar de aanraking
die het leven de moeite waard maakt
ook weer in 2021