Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

 Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven. Het is een verhaal over Eén en Ander en hoe de individualistisch ingestelde mens de ander ontdekt, van 'ik' naar 'wij'  Zie Dialoog


De Uniebaptisten gemeente Elim
heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.


zondag 25 februari 2024

thema: 'Hoor, Israël..., wat valt er te horen...?'

De laatste weken komt regelmatig bij mij het 'Hoor Israël...' ('Sjema Jisraël...') naar boven. Het belangrijkste gebed voor de (orthodoxe) jood. Bedoeld als basis om vanuit te leven.
Daarna volgt het grootste gebod, als samenvatting van de 10 Woorden: 'God liefhebben en de naaste als jezelf.'
Ik kan het niet rijmen met wat er nu aan het gebeuren is in de Gazastrook.
Ik struikel over het woord 'horen'. Wat wordt daarmee bedoeld?
Aanhoren? Luisteren? Gehoor geven aan? Antwoorden? Gehoorzamen?
Het is misschien wel te gemakkelijk om het voor een ander in te vullen.
Horen we wat er echt gezegd wordt, of vullen we dat halverwege al in met onze opvattingen...,

Dan kom je ook jezelf tegen.
Wat betekent dat 'horen' voor ons leven en voor onze omgang met wat er op ons afkomt in het leven?
Het is de moeite waard om aandacht te besteden aan het horen, dat verder gaat dan de oppervlakkige geluiden.

Hartelijk welkom!

 

    

                    gedachten voor het jaar 2024

                  oog.jpg                           hart1.jpg

                         het oog              en het                hart 

Het oog zegt: ‘het is donker, ik zie in de verte een licht…!’
Het oor zegt: ‘ik hoor alle geluiden die er zijn, ik hoor echt geen licht’
De neus zegt: ‘ik ruik alle geuren, maar ik ruik geen licht’
Ze spreken over het dwaze oog,

dat dingen ziet die er niet zijn.
Het oog kijkt bedroefd een andere kant uit…  

Het hart zegt: ‘ik voel iets overstijgends, het is warm en dichtbij.
Misschien heeft dat wel met het licht te maken…!
 Ik noem het maar ‘liefde’.
De hand zegt: ‘hard en zacht kan ik voelen,
hoekig en rond kan ik betasten,
maar absoluut niet iets dat liefde heet.’
Het verstand zegt: ‘met alle algoritmes die er zijn,
of met wat voor A.I. ook,
er is niets van warme en nabije liefde te vinden in deze wereld.
Je kunt het wel bedenken, maar daarmee is het er nog niet!’
Ze beginnen over het dwaze hart,

dat spreekt van iets dat niet te grijpen of te begrijpen is.
Het hart zegt: ‘en toch voel ik het… diep van binnen…!
En… daarom ga ik er voor,
ook in 2024!’ 

(Vrij naar Kahlil Gibran)