Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

NB. Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven: 'Stoelendans'. naar aanleiding van een kunstwerk: 'dansende stoelen', maar het gaat over ons, wat er gebeurt met mensen en wat zijn wens daarbij is, zie Dialoog

De Uniebaptisten gemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Actueel: lockdown tot en met 15 maart 2021

Nu er voor heel Nederland een lockdown periode is afgekondigd met uitzondering voor de kerken, vanwege de vrijheid van godsdienst, heeft Elim besloten haar verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn te midden van de samenleving, waarvan zij uitdrukkelijk deel wenst te maken.

Dit betekent dat er geen kerkdiensten zullen zijn in het kerkgebouw in de periode van 20 december tot en met 15 maart 2021.

We zijn ervan overtuigd, dat we ons gemeente-zijn ook op andere manieren vorm kunnen geven. Daarbij kan ook de website een rol spelen.

NB. Op de pagina Actueel vind je allerlei bijdragen, die lichtpuntjes kunnen zijn in deze donkere periode van lockdown, als bemoediging en inspiratie.

 

zondag 28 februari 2021

A.s. zondag wordt de overdenking verzorgd door Dick de Jong

Hij schrijft:
"Het zal gaan over luisteren, opgehangen aan het verhaal van Salomo, die in een 'droomgesprek' vraagt om het vermogen goed te kunnen luisteren.
Dat koppel ik aan het fenomeen 'NIVEA' (waar staan di letters ook maar weer voor...?), dat als methode genoemd wordt om goed te leren luisteren.
Maar het echte luisteren moet dus nog komen..., bijvoorbeeld a.s. zondag!"

 

Het lied van betrokkenheid 

is opgegeven door Cor en Galina van Waveren:
'de Heer is mij Herder'

de overdenking van Dick de Jong 

Op de pagina Actueel vind je allerlei bijdragen, die lichtpuntjes kunnen zijn in deze donkere periode van lockdown, als bemoediging en inspiratie.

 

 

 

   nieuwjaarsgedachte voor het jaar 2021

                         creation-of-adam-1512-detail_u-l-f8oi560.jpg                    
               ‘tussen deze twee handen speelt zich het leven af’

de hand van de uitdaging en de hand van de twijfel
de hand die wijst en de hand die terugtreedt
de hand van het vertrouwen en de hand van de angst
de hand van de uitnodiging en de hand van de afwijzing
de hand van ‘jij en wij’ en de hand van ‘en ikke dan?’
het verhaal van God en de werkelijkheid van de mens

en..
het is niet altijd duidelijk
waar de ene hand vandaan komt of de andere…

wel zijn het
handen die naar elkaar reiken
in het verlangen naar de aanraking
die het leven de moeite waard maakt
ook weer in 2021