Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

 Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven. En... waar het hart vol van is loopt de pen van over! Hij is kort geleden getrouwd!
Zie Dialoog


De Uniebaptisten gemeente Elim
heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Zomerontmoetingsdiensten

31 juli – 21 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Ook dit jaar vinden er weer in de zomerperiode laagdrempelige bijeenkomsten plaats, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen.
En... het is meer ongedwongen, met tafeltjes voor de koffie.
We beginnen (al dan niet met koffie) om 10.00 uur.
Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor hebben aangemeld.

Het gaat om de volgende zondagen:
31 juli               - Ger Booy
7 augustus       - Cor van Waveren, met informatie over het project Awas Kaki
14 augustus     - Willem Lindeman, met bezoek van de Doopsgezinde Gemeente
21 augustus     - Piet en Janny Kingma

Vanaf 28 augustus zijn het weer gewone kerkdiensten

 

Zondag 14 augustus 2022: 'Toon Hermans-dienst'

Thema: 'Laten we blijven hopen...'

We gaan een "Toon Hermans" dienst houden.
De gebeden in de dienst zijn van Toon en laten zien hoe hij God beleeft, wat zijn brandstof is.
Dat wordt muzikaal zichtbaar gemaakt door een ontroerend mooi liedje.
We zullen zien hoe Toon is uitgekomen bij de kracht van de humor en hoe dat verbonden is met zijn verdriet.
Als voorbeeld daarvan zal ik: "Wat ruist er in het struikgewas!!!????" playbacken.
De korte overdenking zal bestaan uit prachtige tekeningen van Toon, vergezeld door opmerkingen van hem, met als titel: "Waar ben je?"

Ook fantastisch dat de Doopsgezinde Gemeente bij ons aanwezig zal zijn en dat de liederen die wij zingen begeleid zullen worden op de piano door Rein Ferwerda.
Ik heb er heel veel zin in! Komt allen!!!!

    

                        gedachten voor het jaar 2022

                         foto_zonsopgang_2022.JPG 

                            Wordt het donker of is er een nieuwe kans op licht

                           als ik naar de brokken kijk
                           van het bestaan

                           valt het heel moeilijk
                           te geloven
                           dat er een toekomst is
                           van vrede en heil           

                          PC250015.JPG
                          als ik naar de mensen kijk
                         
die elkaar tastend
                          zoeken en
                          blijven vasthouden,
                          ondanks de gebrokenheid
                          dan word ik toch
                          een beetje blij

                          het hangt af van wat ik zie
                          en hoe ik kijk,

                          of er geen perspectief meer is,
                          of dat ik groei in hoop.