Zondagse diensten

11 augustus 2019
10.00 uur Piet en Janny Kingma-van Dam, zomerontmoetingsdienst

18 augustus 2019
10.00 uur Ger Booy, zomerontmoetingsdienst

25 augustus 2019
10.00 uur Ds. Bert Wijchers

1 september 2019
10.00 uur Ds. Piet Brongers, viering H. Avondmaal

8 september 2019
10.00 uur Ds. Bert Wijchers, mmv Ds. Piet Brongers
               Startzondag

15 september 2019
10.00 uur Ds. Wout Huizing