DATUM   TIJD  SPREKER/ACTIVITEIT                BIJZONDERHEDEN

21 juni 2020 (online dienst)
10.00 uur Ds. Piet Brongers, samen met Melina Bakht

28 juni 2020 (online dienst)
10.00 uur Ds. Piet Kingma

5 juli 2020
10.00 uur Ds. Bert Wijchers

12 juli 2020
10.00 uur Jan Bos, zomerontmoetingsdienst