DATUM   TIJD  SPREKER/ACTIVITEIT                BIJZONDERHEDEN

22 sept 11.00 uur Ds. Piet Brongers                      gezamenlijke vredesdienst
                                                                           in de Grote Kerk
                                                                           (koffie vanaf 10.15 uur in Elim)