Actueel

Protocol met betrekking tot de kerkdiensten van Elim in Corona-tijd vanaf 5 juli 2020

Elke vrijdag voorafgaand aan de dienst zal Piet Brongers de hem bekende kerkgangers per email aan dit protocol herinneren.

Wie naar de kerkdienst wil komen, meldt zich in principe vooraf -per email of telefoon- aan Piet Brongers. Wie zonder aanmelding naar de kerk komt, wordt verzocht naam en contactgegevens achter te laten in de kerk. Op deze manier is achteraf contactonderzoek mogelijk.

Vooralsnog kunnen er vanwege de 1,5 meter maatregelen maximaal 30 personen tot het kerkgebouw worden toegelaten.

Wie wat voor gezondheidsklachten ook maar heeft, blijft thuis. Dat geldt ook voor mensen die in contact geweest zijn met mensen in quarantaine e.d.

Gezondheidsrisico’s door kerkbezoek zijn eigen verantwoordelijkheid en kunnen Elim niet aangerekend worden.

Wie naar de kerkdienst komt, verklaart daarmee dit protocol te kennen en zich daaraan te houden.

De ‘koster’ komt als eerste aanwezige door de achteringang binnen, wast de handen en opent de deuren en het hek, neemt daarna de deurkrukken af met desinfectiemiddel.

Bij de ingang van de kerk ziet de deurdienst er op toe dat iedere bezoeker de handen wast met desinfectievloeistof Sterillium. Dit is een zelfdrogend middel op basis van alcohol, ons voorgeschreven door GGD en RIVM. Ook in de kerkzaal zal dit middel aanwezig zijn.

De geluidstechnicus desinfecteert vooraf de microfoons en de headsets met Sterillium, zo ook na afloop van de dienst. 

Mensen die geen huisgenoten van elkaar zijn, houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dus geen lichamelijk contact. Geef elkaar de ruimte. Dat geldt zeker bij het hek, bij de in- en uitgangen van de kerkzaal, bij de kapstokken en bij de toiletten.

Ieder probeert om zo min mogelijk het gezicht, ogen of neus aan te raken. Niesen en hoesten doen we in de elleboog en we gebruiken papieren zakdoekjes.

Wie tijdens de dienst gezondheidsklachten krijgt, bijvoorbeeld aanhoudend moet hoesten of niesen, gaat uit eigen beweging naar huis.

In de kerkzaal zijn de tafels en stoelen zo geschikt door Joke en Farshid dat er voor iedereen plaats is. Op de tafels staan kopjes, melk en suiker en kannen met koffie, zodat mensen kunnen bedienen.

Als één persoon per tafel bedient, kan hij/zij na die tijd de handen weer desinfecteren.

Liederen worden vertoond op de beamer, maar kunnen alleen mee-geneuried worden. Zingen (of roepen) is niet toegestaan.  

Toiletbezoek zoveel mogelijk vermijden, vooraf en nadien handen wassen en met een doekje de bril vegen. Alles is daar aanwezig.

Na afloop bij het verlaten van de kerk weer handen desinfecteren, geef elkaar de ruimte: niet blijven hangen, maar doorlopen naar de straat.

NB.
We kiezen er niet voor om strepen of pijlen op de vloer te plakken of om beperkingen op toiletbezoek op te leggen, want we gaan ervanuit dat de aanwezigen zelf de regels naleven. Eventueel kunnen deurdienst en koster nog toezicht houden of aanwijzingen geven.  

Dit protocol zal wekelijks door het DB worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

Hartelijk dank voor ieders medewerking,

Het dagelijks bestuur.

 

Terugblik op de kerkdienstloze coronaperiode

Een groot aantal weken geleden mocht ik beginnen met via de site weer een lied te vragen of op te geven als ouderling van dienst en deze week kan ik dat als laatste keer ook weer aanreiken, want volgende week mogen we weer samenkomen in het ons zo vertrouwde kerkgebouw van Elim. Aarzelend zullen we over de drempel gaan en elkaar benaderen en een deel zal het misschien nog niet aandurven . Ongetwijfeld is er heel veel gebeurd in alle huizen waarin we onze bezigheden hadden, onze vreugde, ons verdriet door verlies of achteruitgaande gezondheid, onze eenzaamheid en momenten van verwarring….

Het lied wat mij te binnen schoot was uit psalm 122:
Kom ga, met ons en doe als wij.
Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in.
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is hecht gebouwd,
wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt,
zal haar als stad van vrede groeten.

Daar kom ik van terug, omdat het zulke oude taal is, die bijna niemand meer zingt of spreekt. Het brengt me terug in mijn jeugdjaren. Maar…..
Nu de realiteit anno 2020 binnendringt is het toch wel mooi dat we van ons 'Jeruzalem' (lees": 'Elim') de poorten weer na zo lang tijd kunnen openen.

Hoe? …. dat zal zich wel regelen, daar komen we wel achter als we de nog bestaande coronamaatregelen blijven eerbiedigen/handhaven.

Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen tijd, de mooie zondagse bijdragen zowel op de Elim - kerksite als op - actueel. Fijn dat die mogelijkheid er was aan variëteit van voorgangers en gedichten en verhalen. Best wel creatief en veel werk om dat te realiseren. Daar hebben we veel aangehad. Dank daar voor!

En wat mij betreft:  “Tot ziens in Elim op 5 juli”  
Wimmy Hofhuis