Actueel

Bijzondere activiteiten in de komende tijd

 

Gespreksgroep 'geloof en leven' van het Centrum Kerken Overleg: vanaf 23 september jl. 14.30 uur, Doopsgezinde Kerk

Doel
De bedoeling van de gespreksgroep is dat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over relevante thema's rondom 'geloof en leven':
  -  om kennis te maken met elkaars geloofstradities en –gedachten.
  -  om vragen en gedachten rond 'geloof en leven' te delen met min of
      meer gelijkgezinde mensen.
Opzet.
De thema 's worden op de eerste avond verzameld en geordend.
De eerste avond staat in het teken van het gesprek over de vraag:
'Wat is er met ons geloof gebeurd in ons leven?'
   -  Hoe zijn we opgevoed?
   -  Welke vragen/verwachtingen/beelden hadden we toen we jong waren?
   -  Hoe staan we er nu voor?
   -  Welke rol heeft het geloof in ons leven?
   -  Welke vragen hebben we en vinden we nu belangrijk?

Aantal bijeenkomsten: zes, in principe op de volgende maandagmiddagen, 14.30 – 16.00 uur: 23 september, 21 oktober, 18 november 2019, 27 januari, 24 februari  en 23 maart 2020.
Plaats: Doopsgezinde Kerk
Gespreksleiding: Jehannes Regnerus en Piet Brongers