Actueel

Protocol met betrekking tot de kerkdiensten van Elim in Corona-tijd

Wie naar de kerkdienst wil komen, meldt zich vooraf -per email of telefoon- aan Piet Brongers. Wie zonder aanmelding naar de kerk komt, wordt verzocht naam en contactgegevens achter te laten. Op deze manier is achteraf contactonderzoek mogelijk.

Vooralsnog kunnen er vanwege de 1,5 meter maatregelen maximaal 30 personen tot het kerkgebouw worden toegelaten.

Wie wat voor gezondheidsklachten ook maar heeft, blijft thuis. Dat geldt ook voor mensen die in contact geweest zijn met mensen in quarantaine e.d.

Gezondheidsrisico’s door kerkbezoek zijn eigen verantwoordelijkheid en kunnen Elim niet aangerekend worden.

Wie naar de kerkdienst komt, verklaart daarmee dit protocol te kennen en zich daaraan te houden.

De ‘koster’ komt als eerste aanwezige door de achteringang binnen, wast de handen en opent de deuren en het hek, neemt daarna de deurkrukken af met desinfectiemiddel.

Bij de ingang van de kerk ziet de deurdienst er op toe dat iedere bezoeker de handen wast met desinfectievloeistof Sterillium. Dit is een zelfdrogend middel op basis van alcohol, ons voorgeschreven door GGD en RIVM. Ook in de kerkzaal zal dit middel aanwezig zijn.

De geluidstechnicus desinfecteert vooraf de microfoons en de headsets met Sterillium, zo ook na afloop van de dienst. 

Tijdens de dienst staan de deuren (een beetje) open, want ventilatie is belangrijk.

Mensen die geen huisgenoten van elkaar zijn, houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dus geen lichamelijk contact. Geef elkaar de ruimte. Dat geldt zeker bij het hek, bij de in- en uitgangen van de kerkzaal en bij de toiletten.

Ieder probeert om zo min mogelijk het gezicht, ogen of neus aan te raken. Niesen en hoesten doen we in de elleboog en we gebruiken papieren zakdoekjes.

Wie tijdens de dienst gezondheidsklachten krijgt, bijvoorbeeld aanhoudend moet hoesten of niesen, gaat uit eigen beweging naar huis.

In de kerkzaal zijn de tafels en stoelen zo geschikt door Joke en Farshid dat er voor iedereen plaats is. Op de tafels staan kopjes, melk en suiker en kannen met koffie, zodat mensen kunnen bedienen.

Als één persoon per tafel bedient, kan hij/zij na die tijd de handen weer desinfecteren.

Liederen worden vertoond op de beamer, maar kunnen alleen mee-geneuried worden. Zingen (of roepen) is niet toegestaan.  

Toiletbezoek zoveel mogelijk vermijden, vooraf en nadien handen wassen. 

Na afloop bij het verlaten van de kerk: geef elkaar de ruimte: niet blijven hangen, maar doorlopen naar de straat.

NB.
We kiezen er niet voor om strepen of pijlen op de vloer te plakken of om beperkingen op toiletbezoek op te leggen, want we gaan ervanuit dat de aanwezigen zelf de regels naleven. Eventueel kunnen deurdienst en koster nog toezicht houden of aanwijzingen geven.  

Dit protocol zal wekelijks door het DB worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

Hartelijk dank voor ieders medewerking,
Het dagelijks bestuur.