Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

NB. Willem Lindeman heeft een column geschreven, met als actueel thema 'Hoop'.  Zie Dialoog

De Uniebaptisten gemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Actueel

De maatregelen met betrekking tot het Coronavirus betekenden voor Elim, dat er geen kerkelijke samenkomsten waren tot eind juni jl.
Dat betekent, dat wij vanaf a.s. zondag 5 juli weer voorzichtig willen beginnen met onze samenkomsten.

Voorzichtig betekent, dat de kerkzaal zodanig ingericht is, dat de 1,5 m. afstand in acht genomen kan worden.
Er is een protocol opgesteld en aan alle bekende potentiële kerkgangers van Elim opgestuurd.
In het protocol zijn alle afspraken en regels mbt het bijwonen van de kerkdienst vastgelegd. Voor het protocol zie Actueel
Heel belangrijk is wel, dat we willen weten wie er aanwezig is in de kerkdienst, zodat er een eventueel contactonderzoek zou kunnen plaatsvinden.
Belangstellenden van buiten kunnen info opvragen en zich eventueel aanmelden via piet.brongers@hetnet.nl 

Zondag 5 juli 2020

Thema: 'Als uit Ballingschap
                  in een nog niet helemaal vertrouwd thuis...'

Bert schrijft:
'Zo leef ik naar de a.s. zondagdienst toe.
Samen met Piet kijk ik uit naar een ontmoeting op afstand in een zaal waar al zoveel is gedeeld aan verhalen en ervaringen.
Niet samen kunnen zingen      ( waar we zo goed in zijn),
niet elkaar kunnen omhelzen  ( wat zo vanzelfsprekend is),
niet de tafel kunnen vieren      ( wat zo betekenisvol is).

Maar wél de paaskaars begroeten,
               luisteren naar woorden van lotgenoten
               en hoop verbeelden in verhalen, liederen en gebeden.

Gaan we de hoop weer vullen met ons samenzijn als pelgrims met een vooruitzicht…! 
Tot zondag!'
                                  angst_vrees.jpg
                                          Vertrouwen in 2020                     

Vertrouwen
als kern
van het leven

Niet als woord
in de mond
of gedachte
in het hoofd
maar als bodem
in het hart

Niet als  conclusie
of constructie
soms
dwingend opgelegd
door anderen
maar als ontdekking
van het leven zelf

Niet in dreigende vuisten
of stampende laarzen
maar in voetstappen
van nabijheid
achter je
en naast je
van mensen
zoals jij

en...
in de stilte
van jezelf