Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Er is een nieuwe rubriek!
Onder de knop 'geloven'  wordt een nieuwe rubriek gepresenteerd, waain ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol is voor vandaag!   
NB er zijn nieuwe reacties op het stuk.   zie » geloven vandaag 

Willem Lindeman heeft een column geschreven, waarin hij op ontroerende wijze de betekenis van vriendschap laat zien » dialoog.

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

zondag 26 november a.s.: eeuwigheidszondag

Thema: 'de vraag naar de opstanding...'

Hij schrijft:
"'Het is goed dat jullie gekomen zijn!'
Met die woorden begin ik meestal de dienst waarin wij afscheid nemen van één van onze dierbaren, dus ook aanstaande zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Een dienst die in het teken staat van het herdenken:
van leden, vrienden van onze Gemeente die in het afgelopen jaar overleden zijn.

Maar we staan ook zeker stil in het algemeen bij het verlies van dierbaren om ons heen. Samen de pijn van verlies delen juist op deze morgen binnen de ruimte van de kerk:
-  Het huis waar je naar toe kunt gaan om dat gemis een plaats te geven,
-  een huis dat vrede ademt en baadt in het licht van warmte.
-  Het huis waar woorden worden gesproken van eeuwig leven, woorden van troost, 
    nieuwe moed, zingend en biddend.

Maar de aarde zelf waarop wij leven zal zeker ook aan bod komen.
Er zullen kaarsen worden aangestoken.
We laten ons leiden door Marcus 12: 18- 27.
Muziek zal er zijn van Henk Gritter, piano en Willem Lindeman, fluit."

Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om nog even na te praten.
U/je bent Van Harte Welkom deze dienst mee te maken, met je eigen verhaal, verdriet, pijn en zorg.

Bijzondere activiteiten in de komende tijd


                                 

pluisje_paardebloem.jpg
Los laten
we moeten loslaten

we willen soms loslaten
maar kunnen we ook los laten?

het kan gaan om
je kind, je moeder of
je vriend
maar ook om
iets in je leven

het zou ook kunnen gaan

om je zelf,
je verleden,
of zelfs je toekomst...

pas als de ander
- of dat andere -
je in de ogen kijkt
en zegt:
   Laat mij op mijn eigen benen staan
   op mijn eigen plaats
   en op mijn eigen tijd
en... als jij het horen wilt...

dan kan het misschien gebeuren...!

Ger_Booy2.JPG
Ger Booy is sinds 1979 lid van de Bapisten Gemeente "Elim" en is in diverse functies betrokken (geweest) binnen het werk van "Elim". Ook was hij jarenlang intensief betrokken bij de plaatselijke Raad van Kerken, o.a. als voorzitter. Sinds 1989 is hij verbonden als één van de voorgangers in het Geriatrisch Verpleeghuis "De Enk" te Zuidlaren. Hij voelt zich met name heel prettig, wanneer er sprake is van bijzondere diensten, waarin het aspect pastoraat een rol speelt.