Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
        06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'geloven'  vind je een rubriek, waarin ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag!
NB Er is een nieuwe bijdrage: het gaat over de betekenis van Hemelvaart en Pinksteren   zie » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven over 'een gesprek, dat hij voert met Alzheimer', zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

14 juli – 18 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Ook dit jaar vinden in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten plaats, die in de plaats komen van de gewone kerkdiensten en ook om 10 uur beginnen.
Het gaat daarbij dan niet zozeer om de preek of een strakke liturgie, maar wel om een samenzijn, dat de moeite waard is. Zie verder Actueel

NB: Vanaf 25 augustus is er weer sprake van een gewone kerkdienst.

zondag 21 juli 2019

thema: 'standpunten en zekerheden in het geloof...'

In het boek Handelingen lezen we wat er allemaal gebeurt als de discipelen en de apostelen ervaren dat met Pinksteren de Heilige Geest is 'uitgestort'.
Het is een boek waarin je allerlei aspecten terug vindt van het werk van de Geest.
Een soort ontdekkingsreis van wat het leven met de Geest zoal kan zijn.
Er wordt gesproken over 'gaven van de Geest', bijvoorbeeld in de vorm van het spreken in tongen, profeteren, enz. En we lezen dat het evangelie niet alleen bedoeld is voor de joodse christenen, maar ook voor de 'heidenen'.
Bijna alles werd anders!
Ik vraag me af: hoe moet dat zijn geweest voor de mensen die dat meemaakten? Bijvoorbeeld voor Saulus en Petrus.
Als je denkt te weten hoe de zaak in elkaar steekt, als je denkt te weten wat Gods wil is en het blijkt dan toch anders te zijn. Wat doet dat met je?
Hoe gaan wij om met onze kennelijke zekerheden?
In gesprek met elkaar kunnen we misschien wat stukjes van die puzzel bij elkaar brengen?

U bent van harte welkom deze dienst mee te maken, mee te denken en mee te delen.
En... er is ruimte voor koffie en ontmoeting!

 

plantje_sneeuw.jpgplantje_asfalt.jpg
                  Het leven breekt zich baan...
                              ook in 2019!

Je diepste stem
In de breukvlakken van het leven
zijn soms de kiertjes te vinden
waardoor er licht kan komen
en de dingen er net even anders uit zien
dan je altijd dacht of koesterde

Durf het aan op zoek te gaan
naar de diepste stem van je zelf,
die zijn sporen trekt in de geluiden,
die je maakt
in de strijd van je bestaan.

geluiden vaak gericht op beelden
van wat nooit tot vervulling kwam
of van wat je diepste angsten zijn,
maar die een barst vertonen,
wanneer de werkelijkheid 
heel anders blijkt te zijn.

een hand, een blik,
een teken van begrip
een kiertje licht
kan zomaar ineens
het begin zijn van een nieuwe kans
om dichter bij het leven zelf te komen.

Cor_van_Waveren-001.JPG
Cor van Waveren is docent van het ROC Friesche Poort en zet zich in als één van de coördinatoren voor passend onderwijs, niet alleen plaatselijk maar ook landelijk. Daarnaast is hij lid van het Db. van Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk betrokken bij het gemeente-zijn.