Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Er is een nieuwe rubriek!
Onder de knop 'geloven'  wordt een nieuwe rubriek gepresenteerd, waain ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag!   
NB een nieuwe bijdrage: het gaat over het probleem van 'lichaam, ziel en geest', oftewel: 'hoe zit de mens nu precies in elkaar?' Voor velen nog steeds een onoplosbaar geloofsprobleem! zie » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven naar aanleiding van een verhaal van de zeiler Henk de Velde, dat hem geraakt heeft   zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

13 november jl. lezing en gesprek 

Drs. Wout Huizing over 'Voltooid leven'

info over beluisteren van de lezing zie Actueel

zondag 16 december 2018

Thema: 'Wens, vader van de gedachten...'

'De wens is de vader van de gedachten'.
Deze regel past goed boven de dienst van a.s. zondag.
Advent bepaalt ons bij ons dromen en wensen.
Die lijken in de tijd van de komst van de Messias al flink gekleurd en dan sta je als Zoon des mensen direct op achterstand.
Tussen luisteren en begrijpen zit namelijk nog een beetje, zo gaan we ontdekken aan de hand van de profetie uit Zacharia 9.
Een typisch geval van wel gehoord, maar niet gezien….. of je moet al kijken met de ogen van een bejaard stel dat we ook kennen.

Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om nog even na te praten.
U/jij wordt hartelijk uitgenodigd deze dienst mee te maken.

 


fragile2a.jpg
De les van het leven
je wilt de feiten van het leven
graag zetten naar je hand
tot een verhaal, dat klopt en past
bij jouw verlangen naar geluk

keer op keer word je bepaald
bij de kwetsbaarheid van je bestaan
door de verwoestende kracht
van de feiten van het leven

jou blijft dan slechts
een gebroken halleluja,
waarvan de melodie
het uiteindelijk zal
winnen van de tekst

het is een zoektocht
naar geborgenheid
In de spiegel van het bestaan
en de brokken van het leven

het vertrouwen is niet te vinden
in wat voor gedachtengoed dan ook
het kan slechts worden ontdekt
in wat je ten diepste raakt

soms kan het pas gebeuren
als je in iemands ogen ziet
dat jij van waarde bent


Bert_Wijchers.jpg
Albert Wijchers
heeft na zijn theologische studie verschillende functies gehad op het gebied van geestelijke verzorging, zowel in de begeleiding van jongeren als in de psychiatrie. Op dit ogenblik is hij docent levensbeschouwelijk vorming aan de brede scholengemeenschap Ubbo Emmius te Winschoten. Hij is lid van Elim, woont in Sappemeer en is actief betrokken bij de vormgeving van Elim. Hem spreekt in het Evangelie vooral het pastorale aspect aan.