Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.
Onder de knop 'pastoraat' plaatst Bert deze keer een kanttekening bij de gedachte, dat de pastor er altijd maar vanuit moet gaan, dat hij de gevende partij is bij het pastoraat en dat hij de ander wat te bieden moet hebben... 
zie » pastoraat

Willem Lindeman heeft een nieuw stukje geschreven over de vraag hoe je jezelf zou kunnen zijn en of dat wel zou kunnen!. zie » dialoog
Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

 Dinsdag 8 november

'Anders Bijbel-lezen met Dr. Piet Schelling'

Foto_Schelling_2015_2.jpgzie  » Actueel

Zondag 30 oktober a.s.

thema: 'U hebt mij het eerst bemind..'

Gij hebt mij 't eerst bemind, o God.
De hele dag, het hele leven door
bemint Gij mij het eerst.

Als ik in de morgen ontwaak
en mijn ziel tot U wendt,
zijt Gij de eerste:
Gij hebt mij het eerst bemind.

Als in de dageraad
ik opsta van mijn bed
en op datzelfde ogenblik mij biddend richt tot U,
zijt Gij mij voor:
Gij hebt mij 't eerst bemind.

Als in de dag ik mij onttrek
aan de verstrooiing van het leven

mijn ziel tot inkeer breng en denk aan U,
dan denkt Gij reeds aan mij:
Gij hebt mij 't eerst bemind.

En ik, ondankbaar mens,
die altijd denk en spreek
alsof Gij maar één keer
het eerst mij hebt bemind.

Sören Kierkegaard

Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om nog even wat na te praten.
U wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te maken.

 

                    

                                 

poesje_met_kuiken_1-001.jpg
Vrede met jezelf en met de ander

Zou er een wereld kunnen zijn,                 
waarin een mens kan zeggen 'hier ben ik',
zonder de vraag 'mag ik er zijn?'
Zou er een wereld kunnen zijn,
waarin een mens kan zeggen 'blij dat je er bent!',
zonder de vraag 'wat moet ik daarvoor doen?'

Zolang de ene mens nog bang is voor die ander
en voor zijn eigen voortbestaan,
kan van zo'n wereld nog geen sprake zijn.

misschien moeten we dat leren,
te beginnen bij onszelf...
het gesprek tussen ik en mezelf,
tussen ik en mijn verleden,
het gesprek van 'hier ben ik',
zonder de vraag 'mag ik er zijn?'
tot je ontdekt, wat het ik en jij
elkaar te zeggen hebben,
zonder angst en zonder vrees

Dan pas kan er de vreugde zijn
van het vertrouwen in een wereld
waarin ik en jij,
tezamen hand in hand
elkaar tot leven zijn!

 Foto_Jenneke_Span.jpg
Jenneke Span
was een aantal jaren gemeente-ondersteuner vanuit de PKN kerk. Ze is nu net begonnen als zelfstandige met haar onderneming 'Jenneke Span Advies, Begeleiding en Mediation'. Haar werk verbreedt zich hierdoor, waardoor ze advies, begeleiding en mediation geeft/doet voor alle kerkgenootschappen en gemeenten in Nederland.