Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

NB. Willem Lindeman heeft een column geschreven over (leer)ervaringen, met zijn vier honden.

De Uniebaptisten gemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Actueel

Nu de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus wat versoepeld zijn, betekent dat voor Elim, dat we weer voorzichtig begonnen zijn met onze samenkomsten.

Voorzichtig betekent, dat de kerkzaal zodanig ingericht is, dat de 1,5 m. afstand in acht genomen kan worden.
Er is een protocol opgesteld en aan alle bekende potentiële kerkgangers van Elim opgestuurd.
In het protocol zijn alle afspraken en regels mbt het bijwonen van de kerkdienst vastgelegd. Voor het protocol zie Actueel
Heel belangrijk is wel, dat we willen weten wie er aanwezig is in de kerkdienst, zodat er een eventueel contactonderzoek zou kunnen plaatsvinden.
Belangstellenden van buiten kunnen info opvragen en zich eventueel aanmelden via piet.brongers@hetnet.nl 

Zondag 27 september 2020: vredesdienst

Dienst  in de Doopsgezinde Vermaning:    9.45 uur
            in de Grote Kerk:                         11.00 uur

Thema: ‘Vrede: eigen ruimte, op maat?

Dit jaar is het thema van de landelijke Vredesweek ‘Vrede verbindt verschillen’.
Hoe kun je vrede stichten, als het gaat om grote verschillen in cultuur, religie en morele opvattingen?
Diversiteit is een mooie term, maar is tegelijk ook een bron voor racisme en angst. 
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar wordt vertroebeld door polarisatie en het zaaien van haat. Mensen vechten voor hun eigen ruimte. Vaak ook in de kerk.
De coronacrisis heeft het er niet beter op gemaakt met de maatregel van de anderhalve meter tussenruimte in de samenleving.
Hoezo: vrede stichten…?
Wat valt er te ontdekken vanuit de bronnen van geloof?

U/jij bent van harte welkom om één van deze diensten mee te maken.


                                  angst_vrees.jpg
                                          Vertrouwen in 2020                     

Vertrouwen
als kern
van het leven

Niet als woord
in de mond
of gedachte
in het hoofd
maar als bodem
in het hart

Niet als  conclusie
of constructie
soms
dwingend opgelegd
door anderen
maar als ontdekking
van het leven zelf

Niet in dreigende vuisten
of stampende laarzen
maar in voetstappen
van nabijheid
achter je
en naast je
van mensen
zoals jij

en...
in de stilte
van jezelf