Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Er is een nieuwe rubriek!
Onder de knop 'geloven'  wordt een nieuwe rubriek gepresenteerd, waain ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag!   
NB Deze keer is er een nieuwe bijdrage geplaatst over de manier waarop we in taal van vandaag kunnen spreken over de 'Geest van God' zie   » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een column geschreven over een ingrijpende ervaring, waarbij zijn gevoel van eigenwaarde in het geding is en hij vervolgens een andere kijk krijgt op een bijbeltekst...  zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

zondag 24 juni 2018 

Thema: 'het lichaam van Christus op aarde...!'

Hij schrijft:
"Komende zondag spreek ik over (mijns inziens) het mooiste Bijbelse beeld dat er is!  We vinden dat beeld in 1 Korintiërs 12:
  'Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat: ondanks hun veelheid vormen
   al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus!'

Wij, als kerk, zijn als dat lichaam.
Dat is niet alleen een mooi beeld om eenheid te benadrukken terwijl de kerk uit zoveel verschillende mensen bestaat.
Het is ook een beeld dat ons helpt iets van onze roeping te zien.
Als wij zijn als het lichaam van Christus, dan zijn wij gezamenlijk Zijn armen, benen, ogen en oren hier op aarde.
Wij samen, als kerk, zijn de aanwezigheid van Christus op aarde!

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en om nog even na te praten.
U/jij wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te maken.

 


fragile2a.jpg
De les van het leven
je wilt de feiten van het leven
graag zetten naar je hand
tot een verhaal, dat klopt en past
bij jouw verlangen naar geluk

keer op keer word je bepaald
bij de kwetsbaarheid van je bestaan
door de verwoestende kracht
van de feiten van het leven

jou blijft dan slechts
een gebroken halleluja,
waarvan de melodie
het uiteindelijk zal
winnen van de tekst

het is een zoektocht
naar geborgenheid
In de spiegel van het bestaan
en de brokken van het leven

het vertrouwen is niet te vinden
in wat voor gedachtengoed dan ook
het kan slechts worden ontdekt
in wat je ten diepste raakt

soms kan het pas gebeuren
als je in iemands ogen ziet
dat jij van waarde bent


Robert_Jan_Nijland.jpg
Robert Jan Nijland-Beltman
studeert theologie aan de Chr. Hogeschool Windesheim. Hij wil graag predikant worden. Inmiddels is hij begonnen met een deeltijdbaan als jongerenpastor in Amsterdam. Hij is de afgelopen jaren ook betrokken geraakt bij Elim, eerst als stagaire, later als projectbegeleider met een studieopdracht. Daarmee een graag geziene en gehoorde gast in de gemeente.