Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.
Onder de knop 'pastoraat'  heeft Bert een zomercolumn geschreven, waarin hij via de kernwaarden van zijn school aandacht vraagt voor de spanning, die er in de gemeente vaak aanwezig is tussen aandacht voor product en duidelijkheid aan de ene kant en aandacht voor het persoonlijke anders-zijn aan de andere kant.      
zie » pastoraat

Er is een nieuw fotoalbum toegevoegd met foto 's van de zomerontmoetingsdiensten zie onder de knop 'fotoalbums'

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven, waarin hij op ontroerende wijze de betekenis van vriendschap laat zien » dialoog.

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

zondag 24 september a.s: gezamenlijke vredesdienst

Samen met de PG wijkgemeente Grote Kerk, Doopsgezinde Gemeente en het Apostolische genootschap zal er een afsluitende kerkdienst zijn van de Vredesweek.
Vanaf 10.00 uur is er koffiedrinken in de Doopsgezinde Vermaning, Zuiderbuurt 26, waarna we omstreeks 10.45 uur gezamenlijk naar de Grote Kerk gaan, waar om 11.00 uur de afsluitingsdienst plaats vindt van de Vredesweek, olv Ds. Piet Brongers.
Organist is Hans Visser, en Wilem Lindeman zal zijn medewerking verlenen met zijn
fluit(en)

Thema: 'Vrede, met alle geweld...?!'

vredeszondaga.jpg

Heeft het nog wel zin om in de kerk stil te staan bij 'de Vrede in de wereld'?
Hoe vaak hebben we het er al niet over gehad, en wat is het effect?
In plaats van meer begrip en minder conflicten zien we in de wereld alleen maar een groei van onbegrip, angst en geweld. In plaats van pogingen tot vrede zien we meer voorbeelden van dreiging en manipulatie.
Met als resultaat een samenleving, die meer gefocust is op eigen verdediging dan op het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen en vrede voor iedereen.
Het lijkt erop, dat er alleen vrede mogelijk is, als we bereid zijn zelf daarvoor geweld in te zetten. Is dat de Bijbelse weg?
We stellen onszelf de vragen in het licht van het Bijbelse Verhaal.

Bijzondere activiteiten in de komende tijd

24 oktober a.s., 20.00 uur avond met Cees den Heyer             

                                               Cees_den_Heyer.jpg

Thema: 'Jezus: van kleurrijke Bijbeltekst naar kerkelijk dogma'

Locatie: Baptistengemeente Elim, Zuidkade 54, Drachten
zie verder    Actueel

                                 

pluisje_paardebloem.jpg
Los laten
we moeten loslaten

we willen soms loslaten
maar kunnen we ook los laten?

het kan gaan om
je kind, je moeder of
je vriend
maar ook om
iets in je leven

het zou ook kunnen gaan

om je zelf,
je verleden,
of zelfs je toekomst...

pas als de ander
- of dat andere -
je in de ogen kijkt
en zegt:
   Laat mij op mijn eigen benen staan
   op mijn eigen plaats
   en op mijn eigen tijd
en... als jij het horen wilt...

dan kan het misschien gebeuren...!

30_okt_2011_foto_piet.JPG
Piet Brongers was de eerste predikant van Elim in 1972. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als jeugdconsulent van de Ned. Baptisten Jeugdbeweging (NBJB), heeft hij bijna 25 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na zijn pensionering is hij actief betrokken bij Elim in het vormgeven van het gemeente-zijn in deze tijd. Hij richt zich vooral op het verstaan van geloofstaal voor het persoonlijk leven en beleven