Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

NB. Willem Lindeman heeft een column geschreven, met als actueel thema 'Hoop'.  Zie Dialoog

De Uniebaptisten gemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Actueel

Nu de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus wat versoepeld zijn, betekent dat voor Elim, dat we weer voorzichtig begonnen zijn met onze samenkomsten.

Voorzichtig betekent, dat de kerkzaal zodanig ingericht is, dat de 1,5 m. afstand in acht genomen kan worden.
Er is een protocol opgesteld en aan alle bekende potentiële kerkgangers van Elim opgestuurd.
In het protocol zijn alle afspraken en regels mbt het bijwonen van de kerkdienst vastgelegd. Voor het protocol zie Actueel
Heel belangrijk is wel, dat we willen weten wie er aanwezig is in de kerkdienst, zodat er een eventueel contactonderzoek zou kunnen plaatsvinden.
Belangstellenden van buiten kunnen info opvragen en zich eventueel aanmelden via piet.brongers@hetnet.nl 

Zondag 2 aug 2020

Thema: 'Is stilte nodig om dingen te begrijpen?'

Het ging de laatste weken over kijken en voelen: schilderijen van Jan Bos en afgelopen zondag over het kijken en wat doet het met je over beelden uit de Bijbel.
Toch wil ik ook nog even stilstaan bij de dienst van 12 juli in de Doopsgezinde Kerk.
Hopen en verwachten, geen tegenstellingen, maar een eenheid.
Ik bleef op dat verder denken  en door een reactie van iemand kwam ik op de tekst van Hebr. 11: 1: “Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”
’s Avonds was er een prachtige zomeravond gast die juist deze tekst als basis zag van zijn leven. Typhoon.
Daarnaast zullen we wat kerkramen bekijken en beleven, maar vooral ook naar muziek luisteren en beleven van Hans Visser en Willem Lindeman.

Voor goed te kijken, te luisteren is stilte nodig van binnen bij jezelf, misschien eerst wel totale stilte om beter te begrijpen.

U/jij bent van harte welkom!


                                  angst_vrees.jpg
                                          Vertrouwen in 2020                     

Vertrouwen
als kern
van het leven

Niet als woord
in de mond
of gedachte
in het hoofd
maar als bodem
in het hart

Niet als  conclusie
of constructie
soms
dwingend opgelegd
door anderen
maar als ontdekking
van het leven zelf

Niet in dreigende vuisten
of stampende laarzen
maar in voetstappen
van nabijheid
achter je
en naast je
van mensen
zoals jij

en...
in de stilte
van jezelf