Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.
Onder de knop 'pastoraat'  vraagt Bert deze keer aandacht voor de wijze waarop in sommige gelovige kringen geoordeeld wordt over seksualiteit in de vorm van masturbatie. Hij wordt boos van de gedachte, dat kinderen in hun intieme levenssfeer voor de rest van hun leven beschadigd kunnen zijn (cq. worden) door bepaalde geloofsopvattingenzie » pastoraat

Willem Lindeman deelt een ervaring over hoe het gaat met echte vriendschap: een eb-en-vloed ervaring, die bevrijdend werkt.
zie » dialoog.

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

Zondag 26 maart a.s.

Thema: 'Lijden is liefde voor het leven...?!'
               
(Verrassend genoeg?)

Bert schrijft:
"a.s zondag bevinden we ons alweer een eindje in de lijdenstijd.
In het programma 'De verwondering', dat ik op zondagochtend trouw kijk, sprak een rouwtherapeute over het lijden als 'liefde voor het leven'.
Dat zette me op het spoor van de overdenking van deze komende zondag.

Lijden kan je verlammen, tot slachtoffer en machteloze maken.
Afhankelijk van hulp en barmhartigheid,
of je doet een stap, tegen alles in en grijpt naar het leven en de toekomst.

Feitelijk zoals God doet, een stap zetten tegen de dood in naar het leven.
Ik zie dat verbeeld in twee bijzondere verhalen in de Bijbel. Verhalen om te delen in deze lijdenstijd."

Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken en om nog even na te praten over de dienst. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

                                 

pluisje_paardebloem.jpg
Los laten
we moeten loslaten

we willen soms loslaten
maar kunnen we ook los laten?

het kan gaan om
je kind, je moeder of
je vriend
maar ook om
iets in je leven

het zou ook kunnen gaan

om je zelf,
je verleden,
of zelfs je toekomst...

pas als de ander
- of dat andere -
je in de ogen kijkt
en zegt:
   Laat mij op mijn eigen benen staan
   op mijn eigen plaats
   en op mijn eigen tijd
en... als jij het horen wilt...

dan kan het misschien gebeuren...!

Bert_Wijchers.jpg
Albert Wijchers 
is geboren in een door en door Baptist gezin. Na zijn theologische studie heeft hij verschillende functies gehad op het gebied van geestelijke verzorging, zowel in de begeleiding van jongeren als in de psychiatrie. Met hart en ziel betrokken ook op de Baptisten Gemeente. Op dit ogenblik is hij docent levensbeschouwelijk vorming aan de brede scholengemeenschap Ubbo Emmius te Winschoten. Hij woont in Sappemeer, gaat regelmatig voor in onze diensten en is actief betrokken bij de vormgeving van Elim. Hem spreekt in het Evangelie vooral het pastorale aspect aan.