Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.
Onder de knop 'pastoraat' reageert Piet op een brief van Bert over de wijze waarop in sommige gelovige kringen geoordeeld wordt over seksualiteit in de vorm van masturbatie. Daarover is het laatste woord vast nog niet gezegd!  zie » pastoraat

Willem Lindeman deelt een ervaring over hoe het gaat met echte vriendschap: een eb-en-vloed ervaring, die bevrijdend werkt.
zie » dialoog.

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

Zondag 23 april a.s.

Thema: 'Hoe blind kun je zijn...?'

Breughel_parabel_vd_blinden.jpg
 Pieter Breughel, 'de parabel van de blinden'

Hij schrijft:
"'Hoe blind kun je zijn?'
Zo'n soort zinnetje klinkt tegenwoordig vaak erg negatief:
Hoe kun je zo zwak zijn? Hoe kun je zo dom zijn? Hoe blind kun je zijn?
Er klinkt iets van verwijt in door. Alsof alles je eigen schuld is.
Blindheid komt in de bijbel meerdere keren voor en vaak ook als een stevig verwijt richting (geestelijk) leiders.
Aan de hand van de "Parabel van de blinden" van Pieter Breugel en de Emmaüsgangers zullen we onderzoeken of " blindheid" altijd moet leiden tot verwijten en tot vallen of dat het ook kan leiden tot opstaan.

Na de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken en om nog even na te praten over de dienst. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

                                 

pluisje_paardebloem.jpg
Los laten
we moeten loslaten

we willen soms loslaten
maar kunnen we ook los laten?

het kan gaan om
je kind, je moeder of
je vriend
maar ook om
iets in je leven

het zou ook kunnen gaan

om je zelf,
je verleden,
of zelfs je toekomst...

pas als de ander
- of dat andere -
je in de ogen kijkt
en zegt:
   Laat mij op mijn eigen benen staan
   op mijn eigen plaats
   en op mijn eigen tijd
en... als jij het horen wilt...

dan kan het misschien gebeuren...!

arie.jpg
Arend (Arie) Liebe is locatiedirecteur van CSG Liudger in Drachten. Hij is lid van Elim en al jarenlang een van de vaste organisten. Ook verleent hij geregeld zijn medewerking aan de inhoud van de kerkdiensten, waarbij naast de aandacht voor persoonlijke betrokkenheid en bezinning extra aandacht is voor het zingen van liederen.