Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'geloven'  vind je een rubriek, waarin ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag! Er is een nieuw stuk geplaatst over het lastige thema 'lichamelijkheid en het Verhaal van God' zie » nadenken over geloven

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven met gedachten over de negatieve effecten van perfectionisme voor het accepteren van jezelf, zie » dialoog


De Uniebaptisten gemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.

Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

 

 

Elim 50 jaar

Op 10 november j.l. was de feestelijke dienst met het thema:
'Elim 50 jaar: als weg en als bron'

Om iets van de dienst mee te maken ga naar Preken-audio

zondag 24 november 2019

thema: 'eeuwigheidszondag: Heer, U kent me...!'

Op deze laatste zondag van het Kerkelijk Jaar herdenken de Protestantse kerken hun overleden leden over het afgelopen jaar. Ook in Elim is dat een traditie geworden en herdenken wij a.s. zondag twee zusters die aan het begin van dit jaar zijn overleden.
Verder staan wij ook stil bij allen die wij in onze omgeving kennen en die er niet meer zijn.
Voor hen zullen we kaarsen aansteken.
Er staan meer kaarsen om aangestoken te worden:
"voor wie steek jij een kaars aan?"
Psalm 139 zal centraal staan in de overweging; 'Heer u kent mij, U doorgrondt mij, U doorziet van verre mijn gedachten...'
God heeft geen andere handen dan de onze en in die diepste duisternis van het verdriet zal God daar zijn en ons in beweging zetten, om troost en bijstand te geven aan hen die dat diepe verdriet ervaren.
De menselijke geschiedenis zal niet in duisternis eindigen. Daarvan getuigt ook het komende Kerstfeest.

Na de dienst is er gelegenheid voor koffie met gebak, ontmoeting en gesprek.
U/jij wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te maken.

plantje_sneeuw.jpgplantje_asfalt.jpg
                  Het leven breekt zich baan...
                              ook in 2019!

Je diepste stem
In de breukvlakken van het leven
zijn soms de kiertjes te vinden
waardoor er licht kan komen
en de dingen er net even anders uit zien
dan je altijd dacht of koesterde

Durf het aan op zoek te gaan
naar de diepste stem van je zelf,
die zijn sporen trekt in de geluiden,
die je maakt
in de strijd van je bestaan.

geluiden vaak gericht op beelden
van wat nooit tot vervulling kwam
of van wat je diepste angsten zijn,
maar die een barst vertonen,
wanneer de werkelijkheid 
heel anders blijkt te zijn.

een hand, een blik,
een teken van begrip
een kiertje licht
kan zomaar ineens
het begin zijn van een nieuwe kans
om dichter bij het leven zelf te komen.