Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Er is een nieuwe rubriek!
Onder de knop 'geloven'  wordt een nieuwe rubriek gepresenteerd, waain ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag!   
NB Deze keer is er een nieuwe bijdrage geplaatst naar aanleiding van de vraag naar de relatie tussen dingen die gebeuren en het Verhaal van God zie   » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven over tijd.
In de vorm van een gesprekje met de tijd en een gedicht...  zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

Zomerontmoetingsdiensten

8 juli – 19 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Ook dit jaar vinden in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten plaats, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de preek of een strakke liturgie, maar wel om een samenzijn, dat de moeite waard is. Voor de invulling van de diensten worden geen mensen van buitenaf gevraagd. .
Gang van zaken:
Er is sprake van een andere, meer ongedwongen stijl.
We beginnen met koffie en ontmoeting, om 10.00 uur.
Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor hebben aangemeld.
zie verder Actueel

zondag 19 augustus 2018

Thema: 'Samen zingen en spelen...!'

Bijna 30 jaar mag ik diensten verzorgen in "De Enk" te Zuidlaren. Een Geriatrisch Verpleeghuis. Met heel veel plezier doe ik deze diensten en de vorm en inhoud spreken mij sterk aan. Juist bij dementerenden is het belangrijk in het verleden momenten op te zoeken die nog herkenbaar zijn, zoals het zingen van liederen die vroeger ooit zijn geleerd op de Lagere School, of Zondagsschool.
Het is iedere keer weer een feest van herkenning als we de oude liederen zingen uit de geschiedenis van de kerk, voornamelijk liederen uit de bundel van Joh. De Heer.
Deze zomerontmoetingsdienst vindt plaats in de stijl van het Verpleeghuis De Enk.
Bij familieleden en de vrijwilligers zijn de liederen ijkpunten uit het leven.
Liederen gezongen bij een doopdienst, bij trouwen, bij groot verdriet, bij heel veel herinneringen uit ons leven hebben we veel van deze liederen gezongen. Emoties die nog steeds, zeker ook bij de bewoners in De Enk, naar boven komen. Ze staan op de "harde schijf" van ons leven en het is mooi om dat met elkaar te beleven en te zien.
Zingen uit volle borst kan een bevrijding zijn door het verleden toe te laten in het zingen van de oude liederen uit de geschiedenis van de kerk.

U/je bent van harte welkom om deze dienst mee te maken en mee te doen!

 


fragile2a.jpg
De les van het leven
je wilt de feiten van het leven
graag zetten naar je hand
tot een verhaal, dat klopt en past
bij jouw verlangen naar geluk

keer op keer word je bepaald
bij de kwetsbaarheid van je bestaan
door de verwoestende kracht
van de feiten van het leven

jou blijft dan slechts
een gebroken halleluja,
waarvan de melodie
het uiteindelijk zal
winnen van de tekst

het is een zoektocht
naar geborgenheid
In de spiegel van het bestaan
en de brokken van het leven

het vertrouwen is niet te vinden
in wat voor gedachtengoed dan ook
het kan slechts worden ontdekt
in wat je ten diepste raakt

soms kan het pas gebeuren
als je in iemands ogen ziet
dat jij van waarde bent


Ger_Booy2.JPG
Ger Booy
is sinds 1979 lid van de Bapisten Gemeente "Elim" en is in diverse functies betrokken (geweest) binnen het werk van "Elim". Ook was hij jarenlang intensief betrokken bij de plaatselijke Raad van Kerken, o.a. als voorzitter. Sinds 1989 is hij verbonden als één van de voorgangers in het Geriatrisch Verpleeghuis "De Enk" te Zuidlaren. Hij voelt zich met name heel prettig, wanneer er sprake is van bijzondere diensten, waarin het aspect pastoraat een rol speelt.