Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
        06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'geloven'  vind je een rubriek, waarin ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag!
NB de nieuwe bijdrage gaat over de vraag: is het Verhaal van God 'inbeelding' of  'verbeelding'
Dat maakt een groot verschil...
!  zie » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven over 'de dienst', een gelijkenis over het leven, en hij voegt daar eigen gedichten aan toe zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

 

zondag 17 maart 2019

Thema: 'Kiezen: het begint met zien'

Deze tijd staat in het teken van het maken van keuzes.
Keuzes, die gevolgen hebben voor de toekomst.
Keuzes ook, die noodzakeijk zijn op grond van het verleden en de gevolgen ervan voor nu en later. Denk maar aan de zorg voor de Aarde, aan het probleem van de Beweging van Volkeren
Op 20 maart a.s. mogen we indirect daarin ook onze keuze laten zien.
Maar het geldt ook voor de Brexit en alle gevolgen van dien.
En veel dichterbij: het geldt ook voor ons eigen persoonlijk leven.
We worden bepaald bij de keuzes, die we in het verleden gemaakt hebben en bij de gevolgen daarvan: 
      -  Wat hebben we daarvan geleerd? 
      -  Of anders gezegd: hoe kunnen we daarvan leren? 
      -  Hoe maak je onderscheid tussen goede en verkeerde keuzes?
          Van anderen zien we dat gemakkelijker dan van onszelf.
De vraag is natuurlijk: zijn we ons daarvan wel bewust? En: nemen we wel tijd en gelegenheid om daarbij stil te staan?
We hopen aan de hand van een bijbels voorbeeld meer te zien van ons zelf en onze keuzes.

Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om nog even wat na te praten.
U/je bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken...!   

 

plantje_sneeuw.jpgplantje_asfalt.jpg
                  Het leven breekt zich baan...
                              ook in 2019!

Je diepste stem
In de breukvlakken van het leven
zijn soms de kiertjes te vinden
waardoor er licht kan komen
en de dingen er net even anders uit zien
dan je altijd dacht of koesterde

Durf het aan op zoek te gaan
naar de diepste stem van je zelf,
die zijn sporen trekt in de geluiden,
die je maakt
in de strijd van je bestaan.

geluiden vaak gericht op beelden
van wat nooit tot vervulling kwam
of van wat je diepste angsten zijn,
maar die een barst vertonen,
wanneer de werkelijkheid 
heel anders blijkt te zijn.

een hand, een blik,
een teken van begrip
een kiertje licht
kan zomaar ineens
het begin zijn van een nieuwe kans
om dichter bij het leven zelf te komen.

Piet_Brongers_10_mei_2015a.JPG
Piet Brongers
was de eerste predikant van de Baptisten Gemeente 'Elim' te Drachten in 1972. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als jeugdconsulent van de Ned. Baptisten Jeugdbeweging (NBJB), heeft hij bijna 25 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na zijn pensionering is hij actief betrokken bij 'Elim' in het vormgeven van het gemeente-zijn in deze tijd. Hij richt zich vooral op het verstaan van geloofstaal voor het persoonlijk leven en beleven.