Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

De Uniebaptisten gemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.


NB. Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven over een treurbeuk op het kerkhof van zijn ouders, naar aanleiding van Eeuwigheidszondag,zie Dialoog

Actueel

Nu de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus weer wat strenger zijn, betekent dat voor Elim, dat we nog voorzichtiger moeten zijn met onze samenkomsten.

Voorzichtig betekent, dat de kerkzaal zodanig ingericht is, dat de 1,5 m. afstand in acht genomen kan worden.
Er is een protocol opgesteld en aan alle bekende potentiële kerkgangers van Elim opgestuurd.
In het protocol zijn alle afspraken en regels mbt het bijwonen van de kerkdienst vastgelegd. Voor het protocol zie Actueel
Heel belangrijk is wel, dat we willen weten wie er aanwezig is in de kerkdienst, zodat er een eventueel contactonderzoek zou kunnen plaatsvinden.
Belangstellenden van buiten kunnen info opvragen en zich eventueel aanmelden via piet.brongers@hetnet.nl 

Zondag 29 november 2020

plaatje_Hans_Baas.jpg

Thema: 'een nieuwe weg gaan...'

Zondag gaan we het hebben over alledaags geloof…
Het klinkt heel gewoontjes maar daagt ons ook uit om misschien nog wel meer dan voorheen handen en voeten geven aan de teksten die we lezen.
Kerk en geloven is niet meer gewoon of vanzelfsprekend en we staan voor mijn gevoel steeds meer aan de kantlijn.
We lezen uit een oud boek Ezechiël… De profeet zonder land, priester zonder tempel, een volk ik de kantlijn. Hij spreekt van een andere kijk op God, nieuwe wegen gaan…
Wat is daar van over als 5 eeuwen later Jezus spreekt met de oudsten en hoge priesters. De vraag die er gesteld wordt is een vraag naar legitimatie: Wat doe jij hier?.. en met welk recht?.. Wie bent jij, kan jij je identificeren?
Actuele vragen die ook nu nog steeds aan ons gesteld worden.
lezingen: Ezechiël 18: 1-3, 20-22 en Mat. 21: 23-32

U/jij bent van harte welkom om deze dienst mee te maken.


                                  angst_vrees.jpg
                                          Vertrouwen in 2020                     

Vertrouwen
als kern
van het leven

Niet als woord
in de mond
of gedachte
in het hoofd
maar als bodem
in het hart

Niet als  conclusie
of constructie
soms
dwingend opgelegd
door anderen
maar als ontdekking
van het leven zelf

Niet in dreigende vuisten
of stampende laarzen
maar in voetstappen
van nabijheid
achter je
en naast je
van mensen
zoals jij

en...
in de stilte
van jezelf