Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
        06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'geloven'  vind je een rubriek, waain ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag!
NB de nieuwe bijdrage gaat over de vraag in hoeverre het Verhaal van God past bij (cq gevormd wordt door) de behoeften van de mens. een spannende vraag... zie » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een bijzondere nieuwe column geschreven, als overdenking aan het begin van het nieuwe jaar zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

 

zondag 20 januari 2019 

Thema: 'geloofstaal: de taal van dromen...?!'

In de Bijbelse verhalen hebben dromen een bepaalde betekenis. Soms krijgen ze een beetje dezelfde betekenis als visoenen of profetieën. Ze worden dan verbonden met God en hebben vaak een voorspellend karakter.
Als je kijkt naar onze dromen , klopt daar meestal niets van!
We zouden wel graag meer willen weten van de betekenis van onze dromen. Het blijft vaak steken in fantasieën, zelfbedachte symboliek, of in soms heel concrete gevoelens.
Mensen, die geloven worden soms ook aangezien en benoemd als 'dromers' en dan wordt er meestal bedoeld, dat ze niet met beide benen op de grond staan.
Denk ook aan het liedje van Marco Borsato: 'de meeste dromen zijn bedrog'
We zullen ons wat meer verdiepen in de taal van dromen om misschien wat dichter bij de werkelijkheid uit te komen. 
Met veel zang en muziek.

Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om nog even wat na te praten.
U/je bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te maken en mee te doen...!

 


plantje_sneeuw.jpgplantje_asfalt.jpg
                  Het leven breekt zich baan...
                              ook in 2019!

Je diepste stem
In de breukvlakken van het leven
zijn soms de kiertjes te vinden
waardoor er licht kan komen
en de dingen er net even anders uit zien
dan je altijd dacht of koesterde

Durf het aan op zoek te gaan
naar de diepste stem van je zelf,
die zijn sporen trekt in de geluiden,
die je maakt
in de strijd van je bestaan.

geluiden vaak gericht op beelden
van wat nooit tot vervulling kwam
of van wat je diepste angsten zijn,
maar die een barst vertonen,
wanneer de werkelijkheid 
heel anders blijkt te zijn.

een hand, een blik,
een teken van begrip
een kiertje licht
kan zomaar ineens
het begin zijn van een nieuwe kans
om dichter bij het leven zelf te komen.


Piet_Brongers_10_mei_2015a.JPG


Piet Brongers
was de eerste predikant van de Baptisten Gemeente 'Elim' te Drachten in 1972. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als jeugdconsulent van de Ned. Baptisten Jeugdbeweging (NBJB), heeft hij bijna 25 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na zijn pensionering is hij actief betrokken bij 'Elim' in het vormgeven van het gemeente-zijn in deze tijd. Hij richt zich vooral op het verstaan van geloofstaal voor het persoonlijk leven en beleven.