Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

De Uniebaptisten gemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Actueel: lockdown tot en met 7 februari 2021

Nu er voor heel Nederland een lockdown periode is afgekondigd met uitzondering voor de kerken, vanwege de vrijheid van godsdienst, heeft Elim besloten haar verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn te midden van de samenleving, waarvan zij uitdrukkelijk deel wenst te maken.

Dit betekent dat er geen kerkdiensten zullen zijn in het kerkgebouw in de periode van 20 december tot en met 7 februari 2021.

We zijn ervan overtuigd, dat we ons gemeente-zijn ook op andere manieren vorm kunnen geven. Daarbij kan ook de website een rol spelen.

NB. Op de pagina Actueel vind je allerlei bijdragen, die lichtpuntjes kunnen zijn in deze donkere periode van lockdown, als bemoediging en inspiratie.

 

zondag 17 januari 2021

A.s. zondag wordt de overdenking verzorgd door Dick de Jong uit Leeuwarden.

Hij schrijft:
"ik ga het hebben over het verhaal van het 'penninkje van de weduwe'.
Hoe het in dat verhaal niet alleen maar gaat over de vrijgevigheid van die weduwe..."

 

           
           

  nieuwjaarsgedachte voor het jaar 2021

                         creation-of-adam-1512-detail_u-l-f8oi560.jpg                    
               ‘tussen deze twee handen speelt zich het leven af’

de hand van de uitdaging en de hand van de twijfel
de hand die wijst en de hand die terugtreedt
de hand van het vertrouwen en de hand van de angst
de hand van de uitnodiging en de hand van de afwijzing
de hand van ‘jij en wij’ en de hand van ‘en ikke dan?’
het verhaal van God en de werkelijkheid van de mens

en..
het is niet altijd duidelijk
waar de ene hand vandaan komt of de andere…

wel zijn het
handen die naar elkaar reiken
in het verlangen naar de aanraking
die het leven de moeite waard maakt
ook weer in 2021