Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Er is een nieuwe rubriek!
Onder de knop 'geloven'  wordt een nieuwe rubriek gepresenteerd, waain ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag!   
NB Deze keer is er een nieuwe bijdrage geplaatst naar aanleiding van de vraag of het Verhaal van God niet meer is dan een sprookje zie   » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een column geschreven over een ingrijpende ervaring, waarbij zijn gevoel van eigenwaarde in het geding is en hij vervolgens een andere kijk krijgt op een bijbeltekst. Daarop ontvangt hij wel reacties...  zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

Zomerontmoetingsdiensten

8 juli – 19 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Ook dit jaar vinden in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten plaats, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de preek of een strakke liturgie, maar wel om een samenzijn, dat de moeite waard is. Voor de invulling van de diensten worden geen mensen van buitenaf gevraagd. .
Gang van zaken:
Er is sprake van een andere, meer ongedwongen stijl.
We beginnen met koffie en ontmoeting, om 10.00 uur.
Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor hebben aangemeld.
zie verder Actueel

zondag 22 juli 2018

Thema: 'laten we een tentje bouwen...'

Als je iets heel bijzonders meemaakt, zou je dat wel langer willen vasthouden, of minstens zodanig vastleggen, dat je er nog een hele tijd van kunt genieten...
Ja, en dan ontdek je, dat dat toch nooit helemaal lukt!
Hoe mooi de foto's ook zijn of de film, of hoe intensief het gevoel ook was, je kunt nooit helemaal precies weer terecht komen bij het moment, dat het gebeurde...!
Momenten, die je 'topervaringen' zou kunnen noemen.
Momenten, die je ook heel verdrietig kunnen maken, omdat ze in het verleden lijken te verbleken of verdwijnen.
Moeten we maar accepteren, dat alles maar voorbijgaat, of is er een manier waarop we de 'topervaring' met ons mee kunnen nemen?
Kijk met ons mee naar een (berg)top ervaring van de discipelen van Jezus... 

NB Deze zomerontmoetingsdienst van Elim vindt plaats in de Doopsgezinde
     Vermaning, 
Zuiderbuurt 26, Drachten om 10.00 uur.  
     
Na de dienst is er koffiedrinken en ruimte voor wederzijdse ontmoeting en
     gesprek.

 


fragile2a.jpg
De les van het leven
je wilt de feiten van het leven
graag zetten naar je hand
tot een verhaal, dat klopt en past
bij jouw verlangen naar geluk

keer op keer word je bepaald
bij de kwetsbaarheid van je bestaan
door de verwoestende kracht
van de feiten van het leven

jou blijft dan slechts
een gebroken halleluja,
waarvan de melodie
het uiteindelijk zal
winnen van de tekst

het is een zoektocht
naar geborgenheid
In de spiegel van het bestaan
en de brokken van het leven

het vertrouwen is niet te vinden
in wat voor gedachtengoed dan ook
het kan slechts worden ontdekt
in wat je ten diepste raakt

soms kan het pas gebeuren
als je in iemands ogen ziet
dat jij van waarde bent


30_okt_2011_foto_piet.JPG
Piet Brongers
was de eerste predikant van Elim in 1972. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als jeugdconsulent van de Ned. Baptisten Jeugdbeweging (NBJB), heeft hij bijna 25 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na zijn pensionering is hij actief betrokken bij Elim in het vormgeven van het gemeente-zijn in deze tijd. Sinds een paar jaar is hij ook een regelmatige spreker in de Doopsgezinde Gemeente. Zo is hij ook intensief betrokken bij het zg. Centrum Kerken Overleg van Drachten.