Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Onder de knop 'publicaties' is de verhalenbundel 'meedoen met het Verhaal van God' toegevoegd, waarin Bijbelverhalen heel dicht bij de belevingswereld van kinderen worden gebracht zie  »  Geloofsthema's

NB. Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven, met als actueel thema 'Hoop'.  Zie Dialoog

De Uniebaptisten gemeente Elim heeft gastvrijheid in haar DNA.
Zij leeft van vragen eerder dan van antwoorden,
gaat voor ontmoeting eerder dan voor bevestiging van standpunten 
en verwelkomt iedereen zonder verborgen agenda.
Bedoeld als oase om thuis te komen of op doorreis om op verhaal te komen.

Actueel

De maatregelen met betrekking tot het Coronavirus betekenen voor Elim, dat er geen kerkelijke samenkomsten zullen zijn, waarschijnlijk tot eind juni a.s.

Dat betekent, dat er naar andere mogelijkheden gezocht moeten worden om toch vorm te geven aan ons gemeente-zijn. In het omzien naar elkaar, in het elkaar bemoedigen en bovenal in het uitdragen van de boodschap van het Evangelie.

Om die reden willen wij op de website allerlei bijdragen plaatsen, die inspelen op de situatie waarin we ons bevinden, en die passen bij ons gemeente-zijn. (zie actueel )

Zo zullen we elke week ook stilstaan bij de predikant, die de dienst zou verzorgen, en bij de boodschap, die hij/zij zou willen uitdragen.

 

Zondag 24 mei 2020

De kerkdienst van a.s. zondag zou verzorgd worden door Piet Brongers, met medewerking van Jan Ketelaar, maar vindt in deze corona-tijd niet plaats in ons kerkgebouw. Jan is nog maar een week terug van Italië. In plaats van 3 weken moest hij daar 3 maanden verblijven vanwege het corona-verhaal. Hij heeft toch een boodschap ingesproken: zie Actueel
In plaats daarvan zijn er ingrediënten voor de dienst die je op je eigen tijd en op je eigen manier kunt meemaken, en waarvan we hopen, dat je er toch iets aan kunt beleven.

Het lied van betrokkenheid is aangedragen door Froukje Vellema.
Kijk, luister en zing mee:  (NB. meer over dit lied op Actueel)


De overdenking  wordt verzorgd door Piet Brongers

Het thema is: 'het verhaal; van hemelvaart: afstand en nabijheid'

 

De muzikale meditatie wordt verzorgd door Hans Visser:Verdere bijdragen vind je op Actueel.

                                  angst_vrees.jpg
                                          Vertrouwen in 2020                     

Vertrouwen
als kern
van het leven

Niet als woord
in de mond
of gedachte
in het hoofd
maar als bodem
in het hart

Niet als  conclusie
of constructie
soms
dwingend opgelegd
door anderen
maar als ontdekking
van het leven zelf

Niet in dreigende vuisten
of stampende laarzen
maar in voetstappen
van nabijheid
achter je
en naast je
van mensen
zoals jij

en...
in de stilte
van jezelf