Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Er is een nieuwe rubriek!
Onder de knop 'geloven'  wordt een nieuwe rubriek gepresenteerd, waain ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag!   
NB een nieuwe bijdrage: het gaat over de betekenis van gebeurtenissen, zie » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven over tijd.
In de vorm van een gesprekje met de tijd en een gedicht...  zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

donderdag 20 september 2018

Vredeskuier, wake en ontmoeting

Activiteit van de Doopsgezinde Gemeente in Drachten:

Overal in de wereld gaan mensen deze week de straat op om de roep om Vrede naar buiten te brengen. Samen met het Apostolisch Genootschap, de Baptisten gemeente Elim en de Grote Kerk willen we hier dit jaar een bescheiden vorm aan geven.
De Vredeskuier begint bij Elim om 16.30 uur, zal langs verschillende herdenkingsplaatsen gaan. In het Haersmapark zal een toespraak worden gehouden over het thema van de vredesweek: "Generaties voor vrede".
Na de wandeling is er soep en broodjes rond 18.30 uur.
De maandelijkse Vredeswake voor het Mennoplein is van 19.15-19.45 uur.
De Ontmoetingsbijeenkomst met o.a. Anne Woudwijk begint om 20.00 uur

voor meer info, zie Actueel

zondag 23 september2018      Gezamenlijke Vredesdienst

Thema: 'waar in vrede wordt gezaaid...'

In deze oecumenische vredesdienst gaat het over vergeving, met als ondertitel 'waar in vrede wordt gezaaid'. Deze ondertitel is een citaat uit de Jakobusbrief. Het gehele vers klinkt zo: 'waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten'.(Jak. 3: 18, NBV).
Naast deze Jakobus lezing horen we een gedeelte van de bekende psalm 139. Deze Bijbelpoëzie naast die bemoedigende briefwoorden vormen samen het hart van deze vredesdienst.
In de verkondiging zal de nadruk liggen op vergeving, en dan met name op het vergeven van jezelf. Hoe staat dit pardon voor jezelf in verhouding met vergeving van mensen en God?
Het gezamenlijke vieren van vrede in de wereld mag leiden tot herkenning en transformatie - van verbijstering naar verwondering, van passiviteit naar actieve deelname.
Je kunt deze vredesdienst beschouwen als een 'zaaidienst in de herfst'; het zaaien van vrede voor alle generaties.

NB Deze dienst wordt gehouden in de Grote Kerk, in Drachten. Zuidkade 19
Vóór de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid tot ontmoetiing in 'Elim', Zuidkade 54.

 


fragile2a.jpg
De les van het leven
je wilt de feiten van het leven
graag zetten naar je hand
tot een verhaal, dat klopt en past
bij jouw verlangen naar geluk

keer op keer word je bepaald
bij de kwetsbaarheid van je bestaan
door de verwoestende kracht
van de feiten van het leven

jou blijft dan slechts
een gebroken halleluja,
waarvan de melodie
het uiteindelijk zal
winnen van de tekst

het is een zoektocht
naar geborgenheid
In de spiegel van het bestaan
en de brokken van het leven

het vertrouwen is niet te vinden
in wat voor gedachtengoed dan ook
het kan slechts worden ontdekt
in wat je ten diepste raakt

soms kan het pas gebeuren
als je in iemands ogen ziet
dat jij van waarde bent


Roelof_Akse.jpg
Roelof Akse woont in Buitenpost heeft jaren gewerkt in Talant en is sinds 2009 werkzaam als Doopsgezind predikant in Leeuwarden en sinds twee jaar ook in Drachten.
Een motto van hem is: "Godsdienst is mensenwerk".
'Vanuit mijn vertrouwen en geloof in de Levende Heer, wil ik werken aan een ruimtescheppend evangelie; met als belangrijke werkwoorden: "opstaan, verwonderen, ontspannen, leren, dienen, zingen, bidden en verbeelden"'.