Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Er is een nieuwe rubriek!
Onder de knop 'geloven'  wordt een nieuwe rubriek gepresenteerd, waain ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol is voor vandaag!   
NB Deze keer is er een vervolg geplaatst na het eerste stukje over  het ontdekken van 'God'   zie   » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven, waarin hij een unieke ervaring beschrijft van een concert waarin twee verschillende werelden elkaar ontmoeten: de wereld van de vaststaande muziek en die van de creativiteit.  zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

zondag 21 januari 2018


vissercollectief2.JPG
mmv. het Vissercollectief

Thema:'talent: kan ik er wat aan doen...?'

We krijgen allemaal onze bagage mee in het leven.
hoe weet je dat het bagage is, en niet iets van jezelf?
En is die bagage een last, of helpt het je om iets van het leven te maken?
Is het erfelijk of 'aangedragen' in je opvoeding?
Kun je het ook kwijtraken, veranderen, of ben je ertoe veroordeeld en is het je lot?
Kortom allemal vragen, die te maken hebben met de vraag 'hoe je kijk je naar jezelf  en naar dat wat je te bieden hebt in het leven?'
We hebben aandacht voor (on)mogelijkheden en talenten, en natuurlijk voor de wijze waarop het verhaal van het geloof daar betekenis aan kan geven.
Het wordt een feestelijke dienst met aandacht voor muziek en zang en bijdragen vn verschillende mensen.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en eventueel na te praten over de dienst. U/je bent van harte welkom deze dienst mee te maken.

 

fragile2a.jpg
De les van het leven
je wilt de feiten van het leven
graag zetten naar je hand
tot een verhaal, dat klopt en past
bij jouw verlangen naar geluk

keer op keer word je bepaald
bij de kwetsbaarheid van je bestaan
door de verwoestende kracht
van de feiten van het leven

jou blijft dan slechts
een gebroken halleluja,
waarvan de melodie
het uiteindelijk zal
winnen van de tekst

het is een zoektocht
naar geborgenheid
In de spiegel van het bestaan
en de brokken van het leven

het vertrouwen is niet te vinden
in wat voor gedachtengoed dan ook
het kan slechts worden ontdekt
in wat je ten diepste raakt

soms kan het pas gebeuren
als je in iemands ogen ziet
dat jij van waarde bent


30_okt_2011_foto_piet.JPG
Piet Brongers was de eerste predikant van Elim in 1972. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als jeugdconsulent van de Ned. Baptisten Jeugdbeweging (NBJB), heeft hij bijna 25 jaar gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Na zijn pensionering is hij actief betrokken bij Elim in het vormgeven van het gemeente-zijn in deze tijd. Hij richt zich vooral op het verstaan van geloofstaal voor het persoonlijk leven en beleven.