Adres

Zuidkade 54
9203 CN  Drachten
Tel. : 06 18223686 (kerk)
         06 30980678 (beheer)
Mail: secretariaat@elimdrachten.nl

Welkom bij Elim

Welkom op de website van de Baptisten Gemeente Elim te Drachten. Hier kunt u te weten komen wie wij zijn, als gemeente, en wat u van en bij ons kunt verwachten.
We nodigen u uit de website te verkennen, zodat u een indruk krijgt van de sfeer, kleur en  invalshoek van onze gemeente en haar activiteiten.

Er is een nieuwe rubriek!
Onder de knop 'geloven'  wordt een nieuwe rubriek gepresenteerd, waain ruimte is voor het nadenken over alle aspecten van het geloof, op zoek naar dat wat waardevol zou kunnen zijn voor vandaag!   
NB Deze keer is er een nieuwe bijdrage geplaatst: het gaat over vragen rondom het danken als gebed: dan heb je toch iemand nodig tegen wie je praat?zie   » nadenken over geloven

Willem Lindeman heeft een nieuwe column geschreven, waarin hij zijn gevoel probeert te beschrijven bij het afscheid nemen van zijn lievelingshond  zie » dialoog

Daarnaast is er ook elke week een nieuwe spreuk, die uitnodigt tot eigen overdenking...

We zijn een kleinschalige gemeente, met betrokken leden en vrienden. Als gemeente zijn we lid van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

zondag 22 april 2018 

Thema: 'de Heer is mijn herder'  

Hij schrijft:
"Psalm 23:
Nooit is een geloofsvertrouwen schoner verwoord. 
Je voelt er zit een heel leven achter!
Het zijn geen woorden en beelden die de dichter zomaar aanwaaien.
Nee, ze komen uit de diepte.
Die dichter heeft tijden gekend dat de Heer niet zijn herder was, dat hij zich volstrekt onveilig voelde en misschien wel bedrogen. Hij is dicht bij zichzelf gebleven en daarmee ook dicht bij ons.
Dan is er de diepe rust van overgave en groot vertrouwen, opgestaan uit de angst en wantrouwen. Hij vreest geen kwaad meer.
Een mooie Psalm zo dicht nog op Pasen.
Voor mij is het een Paasverhaal! Een menselijk verhaal, immers.......!"

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en om nog even na te praten.
U/jij wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te maken.

 


fragile2a.jpg
De les van het leven
je wilt de feiten van het leven
graag zetten naar je hand
tot een verhaal, dat klopt en past
bij jouw verlangen naar geluk

keer op keer word je bepaald
bij de kwetsbaarheid van je bestaan
door de verwoestende kracht
van de feiten van het leven

jou blijft dan slechts
een gebroken halleluja,
waarvan de melodie
het uiteindelijk zal
winnen van de tekst

het is een zoektocht
naar geborgenheid
In de spiegel van het bestaan
en de brokken van het leven

het vertrouwen is niet te vinden
in wat voor gedachtengoed dan ook
het kan slechts worden ontdekt
in wat je ten diepste raakt

soms kan het pas gebeuren
als je in iemands ogen ziet
dat jij van waarde bent


Ger_Booy2.JPG
Ger Booy is sinds 1979 lid van de Bapisten Gemeente "Elim" en is in diverse functies betrokken (geweest) binnen het werk van "Elim". Ook was hij jarenlang intensief betrokken bij de plaatselijke Raad van Kerken, o.a. als voorzitter. Sinds 1989 is hij verbonden als één van de voorgangers in het Geriatrisch Verpleeghuis "De Enk" te Zuidlaren. Hij voelt zich met name heel prettig, wanneer er sprake is van bijzondere diensten, waarin het aspect pastoraat een rol speelt.