Dialoog

Gesprekken over het geloof

 

Signalement:

willem_lindeman1.jpg

Willem Lindeman


....aangenaam.....!
Vader van 5 dochters, opa van 2 kleinkinderen en al 10 jaar een lieve vriendin met zelf 2 kinderen en 4 kleinkinderen.
Meester van groep 6 aan PBS de Wiekslag in Duiven.
Vol creativiteit die ik een uitweg probeer te geven.

Dominees zoon, geboren in Sneek op 24 maart 1959.

'Does lief'

Onlangs heeft Sire (stichting ideële reclame) onderzoek gedaan onder de Nederlandse bevolking m.b.t. de beleving van onaardig gedrag. Hieruit kwam een top 5. De meeste onaardigheden werden ervaren in:
1. Het verkeer
2. Sociale Media
3. Openbaar Vervoer
4. Politiek
5. Supermarkt

Te denken valt aan: bumperkleven, negeren kassamedewerker, treiteren personen werkzaam in het openbaar vervoer, voordringen in de trein, spugen, burenruzies, scheld- en haatberichten sociale media, lastigvallen ambulance personeel enz......
76% van de ondervraagden vindt zichzelf heel aardig voor anderen, maar 49% vindt dat de samenleving polariseert en zich verhardt t.o.v. elkaar. Dat betekent, volgens het onderzoek dat er een discrepantie is tussen het imago van tolerant zijn en de dagelijkse ervaring van de verharding van de samenleving. De onderzoekers concluderen verder:" We onderschatten dus wat voor een effect een onaardige opmerking/daad op een ander kan hebben. Does lief wil met zijn simpele boodschap een krachtige verandering veroorzaken.
Ik denk dat dit hard nodig is! We zijn uit balans! Ik hoorde een filosoof op de radio zeggen: "Op de tv, in praatprogramma's hoor en zie je bijna altijd alleen de "voors" contra de "tegens" De "middens" ontbreken. Laten we daar meer naar luisteren, dat voorkomt polarisatie." Stef Bos heeft er een nummer over: "We zijn vergeten dat het midden nog bestaat..."
Verder heb ik onlangs een workshop over geweldloze communicatie gevolgd. De nadruk werd gelegd op jouw taalgebruik als individu tegenover de ander. Als je maar de juiste woorden koos, voorkwam je trammelant. Op zich een goede zaak, maar ik miste heel erg het aspect van het er zijn voor de ander als die even niet de goede woorden kan vinden. De verbinding door liefde die zichzelf niet zoekt. De liefde die Jezus belichaamde. Samen. Als één lichaam met verschillende functies....
Ik zag dat terug in de stille tocht, na die afgrijselijke aanslag in Utrecht. Ik heb geprobeerd dat te verwoorden in een gedicht:

Ik zie tranen                   does_liefa.jpg
Gehersenspoeld
Tot diepgewortelde
Versteende haat
In een niet te volgen vlaag
Van verstandsverbijstering
Naar buiten exploderend
Ongekende levenslange
Immense pijn
Achterlatend

Ik zie tranen               doesliefb.jpg
Gebundeld
Tot diepgewortelde
Vastberaden overtuiging            
(foto's: NPO) 
In een ongelooflijke kracht
Van dragen en gedragen worden
Naar buiten exploderend
In een alleszeggende
Eén minuut stilte
Verbonden
Bloemen op steen

Comments:


Nieuwe reactie plaatsen:(wordt niet publiekelijk getoond)

Typ de cijfers en letters uit deze afbeelding.Captcha Code