DATUM   TIJD  SPREKER/ACTIVITEIT COLLECTE  BIJZONDERHEDEN

19 aug  10.00 uur   Ger Booy                                     zomerontmoetingsdienst

26 aug  10.00 uur   Anne Dijkstra

  2 sept 10.00 uur   Ds. Bert Wijchers                         viering H.A.