DATUM   TIJD  SPREKER/ACTIVITEIT COLLECTE  BIJZONDERHEDEN

24 juni 10.00 uur   Robert Jan Nijland

  1 juli  10.00 uur   Ds. Bert Wijchers, m.th.                viering H.A.

  8 juli  10.00 uur   Arie Liebe                                    zomerontmoetingsdienst

15 juli  10.00 uur   Ds. Arjan Noordhoek                     zomerontmoetingsdienst

22 juli  dienst in de Doopsgezinde Gemeente, Zuiderbuurt 26, Drachten
           10.00 uur    Ds. Piet Brongers

29 juli  10.00 uur    Jan Bos                                       zomerontmoetingsdienst