DATUM   TIJD  SPREKER/ACTIVITEIT COLLECTE  BIJZONDERHEDEN

22 april 10.00 uur   Ger Booy

29 april 10.00 uur   Robert Jan Beltman 

  6 mei 10.00 uur   Ger Booy

  7 mei 14.30 uur   VCK 

13 mei 10.00 uur   Ds. Piet Brongers