Actueel

Bijzondere activiteiten in de komende tijd

Zomerontmoetingsdiensten

8 juli – 19 augustus Zomer ontmoetingsdiensten

Ook dit jaar vinden in de zomerperiode weer laagdrempelige bijeenkomsten plaats, die in het teken staan van ontmoeting, samen delen, en elkaar bemoedigen. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de preek of een strakke liturgie, maar wel om een samenzijn, dat de moeite waard is. Voor de invulling van de diensten worden geen mensen van buitenaf gevraagd: ze worden door ons zelf ingevuld.

Gang van zaken.
De diensten worden deze keer (op één zondag na) gewoon in de kerkzaal gehouden. Dit in verband met de daar aanwezige ringleiding.
Wel is er sprake van een andere, meer ongedwongen stijl, met tafeltjes voor de koffie.
We beginnen met koffie en ontmoeting, om 10.00 uur.
Vervolgens is er ruimte voor liederen, gebed, het samen delen en bezinning/bemoediging, onder leiding van één of meer gemeenteleden, die zich daarvoor hebben aangemeld.

Het gaat om de volgende zomerontmoetingsdiensten:
  8 juli   Arie Liebe
15 juli   Arjan Noordhoek
22 juli   dienst in de Doopsgezinde Vermaning, Zuiderbuurt 26
             Piet Brongers
29 juli   Jan Bos
  
5 aug   Ella Germeraad (geen avondmaal)
12 aug   Rients de Vries
19 aug   Ger Booy

Vanaf 26 augustus is er weer sprake van een gewone kerkdienst.